Đội ngũ bác sĩ

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam