Bảng giá khám chữa bệnh

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Dịch vụ Biểu giá (VNĐ)
1 Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi – bằng máy (1 mắt ) 250,000
2 OCT góc tiền phòng (01 mắt) 300,000
3 Nhổ lông xiêu, lấy dị vật GM nông (01 mắt) 100,000
4 Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi (01 mắt) 100,000
5 Laser Irido (01 mắt) 1,500,000
6 Laser Yag Capsulo (01 mắt) 1,500,000
7 Lấy dị vật GM sâu (01 mắt) 500,000
8 Rạch chắp, lẹo (01 mắt) 500,000
9 Siêu âm A ( 01 mắt) 200,000
10 Siêu âm B ( 01 mắt) 200,000
11 Thông lệ đạo (1 mắt) 500,000
12 Soi góc tiền phòng 50,000
13 Soi đáy mắt – võng mạc chu biên 100,000
14 Chụp FO ( 01 mắt) 200,000
15 Chụp Angio (02 mắt) 1,000,000
16 Cắt chỉ giác mạc (01 mắt) 200,000
17 Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) 100,000
18 Bóc giả mạc, lấy sạn vôi ( 01 mắt) 100,000
19 Khám nội + đo điện tim 200,000
20 Khám lé ( khám + đo khúc xạ trẻ em ) 500,000
21 Khám chọn bác sĩ, khám nhanh 500,000
22 Khám hội chẩn ca phức tạp với các chuyên gia 400,000
23 Chụp OCT (01 mắt) 500,000
24 Đo bản đồ giác mạc (1 mắt )-Obscan 200,000
25 Khám mắt sinh hiển vi 200,000
26 Laser đáy mắt QĐ, Laser SLT (01 mắt) 2,000,000
27 IOL master 1 mắt 200,000
28 Đo thị trường ( 01 mắt) 200,000
29 Đo thị giác tương phản (01 mắt) 100,000
30 Đo nhãn áp Goldman 50,000
31 Đo khúc xạ 100,000
32 Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm -Pachymeter (1 mắt) 200,000
33 Đếm tế bào nội mô (01 mắt) 200,000