Bảng giá khám chữa bệnh

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Dịch vụ Biểu giá (VNĐ)
1 OCT góc tiền phòng (01 mắt) 300,000
2 Nhổ lông xiêu, lấy dị vật GM nông (01 mắt) 100,000
3 Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi (01 mắt) 100,000
4 Laser Irido (01 mắt) 1,500,000
5 Laser Yag Capsulo (01 mắt) 1,500,000
6 Lấy dị vật GM sâu (01 mắt) 500,000
7 Rạch chắp, lẹo (01 mắt) 500,000
8 Siêu âm A ( 01 mắt) 200,000
9 Siêu âm B ( 01 mắt) 200,000
10 Test nhanh kháng nguyên Covid-19- 1 bệnh nhân +1 người thân 200,000
11 XN PCR 850,000
12 Test nhanh kháng nguyên Covid-19- 1 bệnh nhân 150,000
13 Thông lệ đạo (1 mắt) 500,000
14 Soi góc tiền phòng 50,000
15 Soi đáy mắt – võng mạc chu biên 100,000
16 Chụp FO ( 01 mắt) 200,000
17 Chụp Angio (02 mắt) 1,000,000
18 Cắt chỉ giác mạc (01 mắt) 200,000
19 Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) 100,000
20 Bóc giả mạc, lấy sạn vôi ( 01 mắt) 100,000
21 Khám nội + đo điện tim 200,000
22 Khám lé ( khám + đo khúc xạ trẻ em ) 500,000
23 Khám chọn bác sĩ, khám nhanh 500,000
24 Khám hội chẩn ca phức tạp với các chuyên gia 500,000
25 Chụp OCT (01 mắt) 500,000
26 Đo bản đồ giác mạc (1 mắt )-Obscan 200,000
27 Khám mắt sinh hiển vi 200,000
28 Laser đáy mắt QĐ, Laser SLT (01 mắt) 2,000,000
29 IOL master 1 mắt 200,000
30 Đo thị trường ( 01 mắt) 200,000
31 Đo thị giác tương phản (01 mắt) 100,000
32 Đo nhãn áp Goldman 50,000
33 Đo khúc xạ 100,000
34 Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm -Pachymeter (1 mắt) 200,000
35 Đếm tế bào nội mô (01 mắt) 200,000