Bảng giá dịch vụ lasik

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Diễn giải Giá gốc (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ)
1 Nhận diện mống mắt 2,000,000 1,000,000
2 Femto Second Lasik + Topolyzer Contura (Đo bản đồ giác mạc cho từng BN) 50,000,000 38,000,000
3 Femto Second Lasik 44,000,000 34,000,000
4 Laser không chạm Transprk (Không tạo vạt bằng dao) 26,000,000 18,000,000
5 Lasik Cơ bản 24,000,000 18,000,000