Bảng giá dịch vụ đáy mắt

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Loại DV Thu (VNĐ)
1 Bệnh nhân sau khi xét nghiệm Viêm gan B,C,HIV phụ thu thêm 1,000,000
2 Phụ thu bệnh lý khó 2,000,000
3 Áp lạnh thể mi 3,500,000
4 Lấy cortex 4,000,000
5 Trao đổi dịch khí 4,000,000
6 Bơm Gas+ Gas ( Pneumatic Retinopexy) 6,000,000
7 Bơm SO 4,000,000
8 Lấy SO 6,000,000
9 Lấy đai 2,000,000
10 IOL củng mạc (gồm IOL)- đã Vitrect IOL thứ phát 16,000,000
11 Vitrect loại 27G 26,000,000
12 Vitrect loại 25G 20,000,000
13 Vitrect loại 23G 18,000,000
14 Ấn Độn 10,000,000
Với những bệnh nhân cần phải sử dụng thêm các VTTH đặc biệt thì phụ thu cụ thể như sau:
STT Loại vật tư Vitrect 23G + 25G Vitrect 27G
1 IOL sử dụng mổ đáy mắt ( Sensar AR40E, Tecnis Acrylic (đỏ) 3.000.000-4.000.000
2 DK line ( Perflourodecaline) 5ml 4,000,000
3 Oxane (silicone oil S5 7170) 3,500,000
4 Đai Silicone bong võng mạc các loại 2,000,000
5 Curved scissor – kéo CVD 1,000,000 2,000,000
6 Endgresping Forceps 1,000,000 2,000,000
7 M forocy ( kẹp bóc màng) 1,000,000 2,000,000
8 Silicon 276-240 hoặc 506 (Đai) 2,000,000
Bệnh nhân sau khi xét nghiệm bị Viêm gan B, C, HIV phụ thu 1.000.000 đ/ca
Phụ thu ca bệnh lý khó 2.000.000 đ