Lịch khám

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.

THỨ HAI
-
THỨ BẢY

THỨ BA

THỨ SÁU