Bảng giá khám chữa bệnh Dịch vụ/VIP

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Dịch vụ Biểu giá (VNĐ)
1 Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi – bằng máy (1 mắt ) 250,000
2 Laser Yag Capsulo (01 mắt) 1,500,000
3 Laser Irido (01 mắt) 1,500,000
4 Nặn tuyến bờ mi, vệ sinh bờ mi (01 mắt) 100,000
5 Nhổ lông xiêu, lấy dị vật GM nông (01 mắt) 100,000
6 OCT góc tiền phòng (01 mắt) 300,000
7 Rạch chắp, lẹo (01 mắt) 500,000
8 Siêu âm A ( 01 mắt) 200,000
9 Siêu âm B ( 01 mắt) 200,000
10 Soi đáy mắt – võng mạc chu biên 100,000
11 Soi góc tiền phòng 50,000
12 Thông lệ đạo (1 mắt) 500,000
13 Lấy dị vật GM sâu (01 mắt) 500,000
14 Cắt chỉ giác mạc (01 mắt) 200,000
15 Chụp Angio (02 mắt) 1,000,000
16 Bóc giả mạc, lấy sạn vôi ( 01 mắt) 100,000
17 Khám nội + đo điện tim 200,000
18 Khám hội chẩn ca phức tạp với các chuyên gia 400,000
19 Khám lé ( khám + đo khúc xạ trẻ em ) 500,000
20 Khám chọn bác sĩ, khám nhanh 500,000
21 Bơm rửa lệ đạo (1 mắt) 100,000
22 Chụp FO ( 01 mắt) 200,000
23 Chụp OCT (01 mắt) 500,000
24 Đếm tế bào nội mô (01 mắt) 200,000
25 Khám mắt sinh hiển vi 250,000
26 Laser đáy mắt QĐ, Laser SLT (01 mắt) 2,000,000
27 IOL master 1 mắt 200,000
28 Đo thị trường ( 01 mắt) 200,000
29 Đo thị giác tương phản (01 mắt) 100,000
30 Đo nhãn áp Goldman 50,000
31 Đo khúc xạ 100,000
32 Đo độ dày giác mạc bằng siêu âm -Pachymeter (1 mắt) 200,000
33 Đo bản đồ giác mạc (1 mắt )-Obscan 200,000