Bảng giá mổ phaco

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Diễn giải Loại kính Mã kính Giá thu (VNĐ)
1 Chỉnh sửa IOL lệch, sót nhân 7,000,000
2 Phụ thu ca bệnh lý khó, mắt độc nhất, Phụ thu ca chọn thời gian, chọn Bác sĩ, Bệnh nhân nước ngoài 2,000,000
3 Phaco + Kính mềm đơn tiêu ACRYSOF ACRYSOF SA60AT 12,000,000
4 Phaco + Kính mềm đơn tiêu HOYA iSert 151 HOYA iSert 151 14,000,000
5 Phaco + Kính mềm đơn tiêu ACRYSOF – IQ ACRYSOF - IQ SN60AT 14,000,000
6 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis Acrylic (đỏ) Tecnis Acrylic (đỏ) ZA9003 14,000,000
7 Phaco + Kính mềm đơn tiêu ASQELIO ASQELIO QPIO130Y 14,000,000
8 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Human Optics AG(Đức) Human Optics AG(Đức) ASPIRA-aA 12,000,000
9 Cắt bè củng mạc (không đặt van) -(nếu đặt van thì phụ thu giá mua van tùy vào thời điểm sử dụng) 7,000,000
10 Phaco + Kính mềm đơn tiêu QLIO130Y QLIO130Y QLIO130Y 12,000,000
11 Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT ASPHINA CT ASPHINA CT 409MP 12,000,000
12 Phaco điều trị chấn thương lệch kèm cắt dịch kính + IOL củng mạc, IOL kẹp mống 18.000.000- 21.000.000
13 Vòng căng bao CTR10/CTR11 CTR10/CTR11 3,000,000
14 Phaco IOL mềm Tecsoft Flex Tecsoft Flex FLEX 7,000,000
15 Phaco IOL mềm OPTIMA OPTIMA SAF6125SQY 7,000,000
16 Phaco+ Kính mềm đơn tiêu CT ASPHINA CT ASPHINA CT 404 10,000,000
17 Phaco + Kính mềm đơn tiêu SENSAR SENSAR AR40E 12,000,000
18 Phaco+ Kính mềm đơn tiêu Tek-Len 2 Tek-Len 2 TEKIA 10,000,000
19 Phaco+ Kính mềm đơn tiêu ACRIVA ACRIVA UD613 10,000,000
20 Phaco + Kính mềm đa tiêu 1STQ B1EWYN 1STQ B1EWYN 1STQ B1EWYN 26,000,000
21 Phaco + Kính mềm đơn tiêu UTRASERT UTRASERT AU00T0 18,000,000
22 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis Eyhance (ICB00) Tecnis Eyhance (ICB00) Tecnis Eyhance (ICB00) 20,000,000
23 Phaco + Kính mềm đa tiêu Acriva Reviol BB Acriva Reviol BB Acriva Reviol BB 26,000,000
24 Phaco + Kính mềm IQ TORIC IQ TORIC SN6AT 28,000,000
25 Phaco + Kính mềm AT TORBI AT TORBI 709M 28,000,000
26 Phaco + Kính mềm Tecnic Toric 1 mảnh Tecnic Toric 1 mảnh ZCT150,225,300… 28,000,000
27 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG DIFF-aA SL Human Optics AG(Đức) DIFF-aA SL 30,000,000
28 Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT LUCIA 611PY, 621 PY CT LUCIA 611PY, 621 PY CT LUCIA 611PY, 621 PY 18,000,000
29 Phaco + Kính mềm đơn tiêu MINI 4 READY MINI 4 READY S7560CZ 18,000,000
30 Phaco + Kính mềm đơn tiêu PhysIOL PhysIOL MicroPure 123 14,000,000
31 Phaco + Kính mềm đơn tiêu HOYA iSert 251 HOYA iSert 251 16,000,000
32 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Orizon SDHBP Orizon SDHBP Orizon SDHBP 16,000,000
33 Phaco + Kính mềm đơn tiêu CT Lucia 221P CT Lucia 221P CT Lucia 221P 16,000,000
34 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Bausch & Lomb Bausch & Lomb ENVISTA 16,000,000
35 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Acrysof IQ Acrysof IQ SN60WF 16,000,000
36 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Tecnis one Tecnis one ZCB00 18,000,000
37 Phaco+ Kính mềm đa tiêu PhysIOL FINE VISION HP PhysIOL FINE VISION HP 40,000,000
38 Phaco+ Kính mềm đa tiêu FINE VISION TRIUMF PODL GL PhysIOL FINE VISION TRIUMF PODL GL 45,000,000
39 Phaco+ Kính mềm đa tiêu Tecnis Synergy (ZFR00V) Tecnis Synergy (ZFR00V) Tecnis Synergy (ZFR00V) 45,000,000
40 Phaco + Kính mềm đa tiêu Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 Acrysof IQ Vivity Extended DFT015 DFT015 50,000,000
41 Phaco + Kính mềm đa tiêuPanOptix Toric PanOptix Toric TFNT20,30,40,50,60 55,000,000
42 Phaco + Kính mềm đa tiêu Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515 DFT315/415/515 55,000,000
43 Phaco + Kính mềm đa tiêu AT Lisa Tri Toric 939MP AT Lisa Tri Toric 939MP 55,000,000
44 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG TRIVA-Aa Human Optics AG(Đức) TRIVA-Aa 32,000,000
45 Phaco+ Kính mềm đa tiêu TFNT00 Acrysoft PanOptix TFNT00 40,000,000
46 Phaco+ Kính mềm đa tiêu EDEN 124M EDEN 124M EDEN 124M 40,000,000
47 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AT LISA AT LISA 809M 35,000,000
48 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Tecnis Multifocal Acrylic Tecnis Multifocal Acrylic ZMB00 35,000,000
49 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AST TRIFOCAL AST TRIFOCAL AST TRIFOCAL TFLIO130Y 35,000,000
50 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự Human Optics AG TRIVA-aAY SL Human Optics AG(Đức) TRIVA-aAY SL 35,000,000
51 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự AT LISA 829MP AT LISA 829MP 38,000,000
52 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự PhysIOL FINE VISION PhysIOL FINE VISION 38,000,000
53 Phaco+ Kính mềm đa tiêu AT Lisa Tri 839MP AT Lisa Tri 839MP 40,000,000
54 Phaco+ Kính mềm đa tiêu MINI WELL MINI WELL MINI WELL 40,000,000