Bảng giá mổ phaco

Bệnh viện mắt Phương Nam tập trung đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn cao.
STT Diễn giải Loại kính Mã kính Giá thu (VNĐ)
1 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Anh, Mỹ, Hà Lan, Đức SENSAR AR40E 12,000,000
2 Phụ thu ca chọn thời gian, chọn Bác sĩ, Bệnh nhân nước ngoài 2,000,000
3 Phaco+ Kính mềm đơn tiêu của Nhật, Mỹ CURAMED HD700Y-A 10,000,000
4 Phaco IOL Tecsoft Flex FLEX 7,000,000
5 Vòng căng bao CTR10/CTR11 CTR10/CTR11 3,000,000
6 Phaco điều trị chấn thương lệch kèm cắt dịch kính + IOL củng mạc, IOL kẹp mống 18.000.000- 21.000.000
7 Cắt bè củng mạc (không đặt van) -(nếu đặt van thì phụ thu giá mua van tùy vào thời điểm sử dụng) 7,000,000
8 Chỉnh sửa IOL lệch, sót nhân 7,000,000
9 Phụ thu ca bệnh lý khó, mắt độc nhất 2,000,000
10 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Châu Âu, Mỹ Nhật, Đức CT ASPHINA 509MP 16,000,000
11 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Mỹ, Đức, Châu Âu Tecnis one ZCB00 18,000,000
12 Phaco + Kính mềm đơn tiêu + tăng cường thị lực trung gian của Mỹ Tecnis Eyhance (ICB00) Tecnis Eyhance (ICB00) 20,000,000
13 Phaco + Kính mềm đa tiêu của Châu Âu Acriva Reviol BB Acriva Reviol BB 26,000,000
14 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Châu Âu, Mỹ, Nhật HOYA iSert 151 14,000,000
15 Phaco + Kính mềm đa tiêu điều trị cận, viễn, loạn và lão thị của Mỹ, Đức (Alcon, Carl Zeiss ) AT LISA Toric 909M 50,000,000
16 Phaco + Kính mềm điều chỉnh cận – loạn thị của Châu Âu, Mỹ… IQ TORIC SN6AT 28,000,000
17 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự + loạn thị Đức (Carl Zeiss ) AT Lisa Tri Toric 939MP 55,000,000
18 Phaco + Kính mềm đa tiêu điều trị cận, viễn, loạn và lão thị Mỹ (Alcon) PanOptix Toric TFNT20,30,40,50,60 55,000,000
19 Phaco+ Kính mềm đa tiêu + kéo dài tiêu cự của Mỹ (Alcon), Châu Âu PhysIOL FINE VISION TRIUMF PODL GL 45,000,000
20 Phaco+ Kính mềm đa tiêu của Mỹ (Alcon), Châu Âu AT Lisa Tri 839MP 40,000,000
21 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự của Châu Âu AT LISA 829MP 38,000,000
22 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự của Đức, Mỹ, Châu Âu… Restor Aspheric SN6AD 35,000,000
23 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự lắp sẵn của Đức Human Optics AG(Đức) DIFF-aA SL 30,000,000
24 Phaco + Kính mềm đơn tiêu Anh, Mỹ, Hà Lan, Đức SENSAR AR40E 12,000,000
25 Phụ thu ca chọn thời gian, chọn Bác sĩ, Bệnh nhân nước ngoài 2,000,000
26 Phaco+ Kính mềm đơn tiêu của Nhật, Mỹ CURAMED HD700Y-A 10,000,000
27 Phaco IOL Tecsoft Flex FLEX 7,000,000
28 Vòng căng bao CTR10/CTR11 CTR10/CTR11 3,000,000
29 Phaco điều trị chấn thương lệch kèm cắt dịch kính + IOL củng mạc, IOL kẹp mống 18.000.000- 21.000.000
30 Cắt bè củng mạc (không đặt van) -(nếu đặt van thì phụ thu giá mua van tùy vào thời điểm sử dụng) 7,000,000
31 Chỉnh sửa IOL lệch, sót nhân 7,000,000
32 Phụ thu ca bệnh lý khó, mắt độc nhất 2,000,000
33 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Châu Âu, Mỹ Nhật, Đức CT ASPHINA 509MP 16,000,000
34 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Mỹ, Đức, Châu Âu Tecnis one ZCB00 18,000,000
35 Phaco + Kính mềm đơn tiêu + tăng cường thị lực trung gian của Mỹ Tecnis Eyhance (ICB00) Tecnis Eyhance (ICB00) 20,000,000
36 Phaco + Kính mềm đa tiêu của Châu Âu Acriva Reviol BB Acriva Reviol BB 26,000,000
37 Phaco + Kính mềm đơn tiêu của Châu Âu, Mỹ, Nhật HOYA iSert 151 14,000,000
38 Phaco+ Kính mềm đa tiêu + kéo dài tiêu cự của Mỹ (Alcon), Châu Âu PhysIOL FINE VISION TRIUMF PODL GL 45,000,000
39 Phaco + Kính mềm điều chỉnh cận – loạn thị của Châu Âu, Mỹ… IQ TORIC SN6AT 28,000,000
40 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự + loạn thị Đức (Carl Zeiss ) AT Lisa Tri Toric 939MP 55,000,000
41 Phaco + Kính mềm đa tiêu điều trị cận, viễn, loạn và lão thị Mỹ (Alcon) PanOptix Toric TFNT20,30,40,50,60 55,000,000
42 Phaco + Kính mềm đa tiêu điều trị cận, viễn, loạn và lão thị của Mỹ, Đức (Alcon, Carl Zeiss ) AT LISA Toric 909M 50,000,000
43 Phaco+ Kính mềm đa tiêu của Mỹ (Alcon), Châu Âu AT Lisa Tri 839MP 40,000,000
44 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự của Châu Âu AT LISA 829MP 38,000,000
45 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự của Đức, Mỹ, Châu Âu… Restor Aspheric SN6AD 35,000,000
46 Phaco + Kính mềm đa tiêu cự lắp sẵn của Đức Human Optics AG(Đức) DIFF-aA SL 30,000,000