TRƯỞNG KHOA CẬN LÂM SÀNG

BS. CKI. Mã Mỹ Kim

Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt. Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược TP.HCM. Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt, chuyên sâu về bệnh lé mắt, mộng thịt, quặm mi mắt và tạo hình thẩm mỹ.
  • Bác sĩ chuyên khoa I ngành mắt.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mắt, chuyên sâu về bệnh lé mắt, mộng thịt, quặm mi mắt và tạo hình thẩm mỹ.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam