BÁC SĨ NỘI KHOA

BS. CKII. Nguyễn Ngọc Thơ

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Ođetxa -Liên xô cũ năm 1972-1979 Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Nội khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1988 Tốt nghiệp chuyên khoa II Lão Khoa tại Đại học Y dược TP.HCM
  • Tốt nghiệp Đại học Y khoa Ođetxa -Liên xô cũ năm 1972-1979
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I Nội khoa tại Đại học Y dược TP.HCM năm 1988
  • Tốt nghiệp chuyên khoa II Lão Khoa tại Đại học Y dược TP.HCM

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam