Bác Sĩ Chuyên Gia

GS.TS.BS. Lê Minh Thông

Giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP.HCM và Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Nguyên trưởng khoa tạo hình và thẩm mỹ  Bệnh viện Mắt TP.HCM. Nguyên phó chủ nhiệm bộ môn Mắt  Đại học Y Dược TP.HCM, kiêm phó chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Chuyên gia trong lĩnh vực tạo hình, chấn thương, thần kinh.
  • Giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP.HCM và Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Nguyên trưởng khoa tạo hình và thẩm mỹ  Bệnh viện Mắt TP.HCM.
  • Nguyên phó chủ nhiệm bộ môn Mắt  Đại học Y Dược TP.HCM, kiêm phó chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
  • Chuyên gia trong lĩnh vực tạo hình, chấn thương, thần kinh.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam