GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ths. BS. Nguyễn Khoa Hoài Nam

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam