GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BS. CKI. Nguyễn Thị Khanh

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa mắt cấp I năm 1982 tại Bệnh viện Mắt Trung Ương Bộ Y tế . Nguyên trưởng khoa mắt Bệnh viện nhân dân 115. Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Việt Hàn. Hơn 40 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh về mắt. Đã qua các khóa đào tào chính quy và ngắn hạn tại Bộ Y tế và Sở Y tế.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa mắt cấp I năm 1982 tại Bệnh viện Mắt Trung Ương Bộ Y tế.
  • Nguyên trưởng khoa mắt Bệnh viện nhân dân 115.
  • Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Việt Hàn.
  • Hơn 40 năm kinh nghiệm khám và điều trị các bệnh về mắt.
  • Đã qua các khóa đào tào chính quy và ngắn hạn tại Bộ Y tế và Sở Y tế.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam