BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

BS. CKI. Nguyễn Hoàng Như Anh

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khám và phẫu thuật chuyên về các bệnh lý dịch kính võng mạc như: Bong võng mạc, lỗ hoàng điểm, xuất huyết dịch kính,... Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạo tại các nước trong khu vực.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012 tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Khám và phẫu thuật chuyên về các bệnh lý dịch kính võng mạc như: Bong võng mạc, lỗ hoàng điểm, xuất huyết dịch kính,…
  • Tu nghiệp và tham gia các khóa đào tạo tại các nước trong khu vực.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam