TRƯỞNG KHOA KHÁM BỆNH

BS. CKI. Nguyễn Ngọc Phượng

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2003 tại Đại học Y Dược TP.HCM và công tác tại Khoa Mắt Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM từ 1999-2013. Tốt nghiệp phẫu thuật Lasik tại Singapore. Trên 20 năm kinh nghiệm khám, điều trị, phẫu thuật về mắt chuyên ngành khúc xạ. Phẫu thuật viên Lasik, Đục thuỷ tinh thể và Laser điều trị các bệnh lý Glaucoma, đáy mắt. Tu nghiệp và tham gia các hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2003 tại Đại học Y Dược TP.HCM và công tác tại Khoa Mắt Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM từ 1999-2013.
  • Tốt nghiệp phẫu thuật Lasik tại Singapore.
  • Trên 20 năm kinh nghiệm khám, điều trị, phẫu thuật về mắt chuyên ngành khúc xạ.
  • Phẫu thuật viên Lasik, Đục thuỷ tinh thể và Laser điều trị các bệnh lý Glaucoma, đáy mắt.
  • Tu nghiệp và tham gia các hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam