BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

Ths. BS. Nguyễn Khoa Phương Anh

Tốt nghiệp Bác sĩ khoa vào năm 2018. Hoàn thành khóa học Định hướng chuyên khoa Mắt vào năm 2019. Đã nhận được chứng chỉ đào tạo Khúc xạ Nhãn khoa, chứng chỉ Phẫu thật Mộng thịt cơ bản,..
  • Tốt nghiệp Bác sĩ khoa vào năm 2018.
  • Hoàn thành khóa học Định hướng chuyên khoa Mắt vào năm 2019.
  • Đã nhận được chứng chỉ đào tạo Khúc xạ Nhãn khoa, chứng chỉ Phẫu thật Mộng thịt cơ bản,..

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện mắt Phương Nam