Cắt bè củng mạc (không đặt van) -(nếu đặt van thì phụ thu giá mua van tùy vào thời điểm sử dụng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *