Trang thiết bị

STT Tên Trang Thiết Bị Số Lượng Hãng Sản Xuất Số Seri Năm Khoa Phòng Sử Dụng Mã Số TTB Tình Trang TTB Thời Gian Mua Nhà cung cấp/Bảo trì Ghi chú
1 Máy đo bản đồ giác mạc OPSCAN TOMEY TMS 4 1 TOMEY 300104 2013 Phòng TT-ANGIO LL-001 Sử dụng tốt 13/06/2013 Cty Thành Công L4 chuyển xuống
2 Máy đo thị trường Ziess HA 745I 1 CARL ZEISS 745i-4016 2013 Phòng TT-ANGIO LL-002 Sử dụng tốt 05/09/2012 Cty Sang Pharma/Carl Zeiss VN Kho lầu 8
3 Tên Trang Thiết Bị Số Lượng Hãng Sản Xuất Số Seri Năm Khoa Phòng Sử Dụng Mã Số TTB Tình Trang TTB 06/06/2024 Nhà cung cấp/Bảo trì Ghi Chú
4 Máy đo bản đồ giác mạc OPSCAN TOMEY TMS 4 1 TOMEY 300104 2013 Phòng TT-ANGIO LL-001 Sử dụng tốt 13/06/2013 Cty Thành Công L4 chuyển xuống
5 Máy đo thị trường Ziess HA 745I 1 CARL ZEISS 745i-4016 2013 Phòng TT-ANGIO LL-002 Sử dụng tốt 05/09/2012 Cty Sang Pharma/Carl Zeiss VN Kho lầu 8
6 Máy đo thị trường Ziess HFA3-840 1 CARL ZEISS 840-21740 2022 Phòng TT-ANGIO LL-003 Sử dụng tốt 17/05/2022 Carl Zeiss
7 Máy chụp mạch huỳnh quang TRC-50DX 1 TOPCON 949040 2016 Phòng TT-ANGIO LL-003-1 Sử dụng tốt 08/10/2015 Cty Phát Triển
8 Máy siêu âm AB VuMax Sonomed Escalon 1 SONOMED 3575-0418-0371 2018 Phòng Siêu Âm LL-004 Sử dụng tốt Cty Thành Công
9 Máy chụp cắt lớp OCT CIRRUS HD-OCT 6000 1 CARL ZEISS 11875 2022 Phòng Siêu Âm LL-005 Sử dụng tốt 22/07/2022 Carl Zeiss VN
10 Máy đếm tế bào nội mô giác mạc SP-1P 1 TOPCON 0470394 2017 Phòng Siêu Âm LL-006 Sử dụng tốt 15/03/2017 Cty Phát Triển
11 Máy đo công suất TTT siêu âm A IOL Master 1 CARL ZEISS 1017818 2013 Phòng Siêu Âm LL-008 Sử dụng tốt 27/08/2013 Carl Ziess VN
12 Máy đo điện tim 3 cần NIHON KOHDEN CARDIOFAX C 1 NIHON KOHDEN 0102976 2013 Phòng Khám Nội LL-009 Sử dụng tốt 20/09/2013 Nihon Kohden VN
13 Monitor theo dõi bệnh nhân BM3 1 Bionet 2022 Phòng Trung Phẩu LL-010 Sử dụng tốt 17/03/2022 CTy TBYT Việt Nhật
14 Máy laser CO2- Laser Met KCO1 1 Medical Met 2096 Phòng Trung Phẩu LL-013 Sử dụng tốt 27/08/2013
15 Máy đốt điện BURN DEVICE 2 BURN Phòng Trung Phẩu LL-014 Sử dụng tốt
16 Kính hiển vi phẫu thuật Takagi OM5 1 Takagi-Japan 2018 Phòng Trung Phẩu LL-015 Sử dụng tốt 28/02/2018 Cty Việt Mỹ
17 Đèn mổ 4 bóng Halogen 1 Halogen Phòng Trung Phẩu LL-016 Sử dụng tốt
18 Nhãn áp tiếp xúc Model AT020 1 CARL ZEISS
19 Bàn đặt Máy khám sinh hiển vi SL-115 Classic 1 CARL ZEISS
20 Kính 4 Gương 2 Tủ Đựng Kính L1-002 Sử dụng tốt
21 Kính 3 Gương 1 Tủ Đựng Kính L1-003 Sử dụng tốt
22 Kính Laser PRP SLT 1 Tủ Đựng Kính L1-004 Sử dụng tốt Lầu 6
23 Kính Volk 90 2 Tủ Đựng Kính L1-005 Sử dụng tốt
24 Kính laser Irido 1 Tủ Đựng Kính L1-006 Sử dụng tốt
25 Kính Laser Capsulo 1 Tủ Đựng Kính L1-007 Sử dụng tốt
26 Kính laser chu biên Super Quard 1 Tủ Đựng Kính L1-008 Sử dụng tốt
27 Kính Trung Tâm Center 1 Tủ Đựng Kính L1-009 Sử dụng tốt
28 Kính Volk 20D 1 Tủ Đựng Kính L1-010 Sử dụng tốt Lầu 5
29 Kính Volk PRP165 2 Ocular 2022 Tủ Đựng Kính L1-036 mới 100% 10/10/2022 Tâm An
30 Đèn soi cầm tay Heine 1 Tủ Đựng Kính L1-011 Sử dụng tốt
31 Đèn soi đáy mắt đội đầu Heine 1 Tủ Đựng Kính L1-012 Sử dụng tốt Lầu 5
32 Hộp Lăng kính (khám lé) 1 Tủ Đựng Kính L1-013 Sử dụng tốt
33 Thanh Lăng kính (khám lé) 1 Tủ Đựng Kính L1-014 Sử dụng tốt
34 Hộp Test Keeper 1 Tủ Đựng Kính L1-015 Sử dụng tốt
35 Hộp Mắt Giả 1 Tủ Đựng Kính L1-016 Sử dụng tốt
36 Máy khám sinh hiển vi HAAG STREIT BI900 1 HAAG STREIT 00137 2016 Phòng Khám 2 L1-017 Sử dụng tốt Cty Thành Công
37 Nhãn áp Goldman HAAG STREIT AT900D 1 HAAG STREIT 10017 2016
38 Máy Khám sinh hiển vi SL-115 Classic 1 CARL ZEISS 1064905 Phòng Khám 3 L1-019 Sử dụng tốt Cty Carl Zeiss VN
39 Bộ bàn ghế khám RODEX 1 RODEX 2016
40 Máy khám sinh hiển vi SL-D7 1 TOPCON 7001519 2013 Phòng Khám 3 L1-018 Sử dụng tốt 26/08/2013 Cty Thành Công
41 Bàn đặt Máy khám sinh hiển vi SL-D7 1 TOPCON
42 Bàn đặt Máy Khám sinh hiển vi SL-115 Classic 1
43 Máy khám sinh hiển vi SL-115 1 CARL ZEISS 1095590 Phòng Khám 4 L1-021 Sử dụng tốt Cty Carl Zeiss VN
44 Bàn đặt Máy Khám sinh hiển vi SL-115 1
45 Bộ đo nhãn áp AT-20 1 CARL ZEISS 1243899
46 Máy khám sinh hiển vi SL-3G 1 TOPCON 3702459 Phòng Khám 5 L1-022 Sử dụng tốt 09/10/2015 Cty Phát Triển
47 Bàn đặt Máy Khám sinh hiển vi SL-3G 1 TOPCON
48 Máy Laser Visulas YAG III 1 CARL ZEISS 1096260 2013 Phòng Laser L1-023 Sử dụng tốt 27/08/2013 Cty Carl Zeiss VN
49 Bàn Đặt Máy Laser Visulas YAG III 1 CARL ZEISS
50 Máy Laser Quang Đông PASCAL Streamline 577 1 TOPCON 66106013 2013 Phòng Laser L1-024 Sử dụng tốt 10/08/2013 Cty Phát Triển
51 Bàn đặt Máy Laser Quang Đông PASCAL Streamline 577 1 TOPCON Sử dụng tốt 11/08/2013 Cty Phát Triển
52 Máy Laser điều trị khô mắt E-EYE 1 E-EYE 000174 2017 Phòng Laser L1-025 Sử dụng tốt 06/06/2024
53 Bàn đặt Máy Laser điều trị khô mắt E-EYE 1 hư nâng lên xuống ( motor yếu )
54 Bộ máy đo thị lực 3 ZOZAC Phòng Khúc Xạ L1-026 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
55 Hộp thử kính 3 INAMI Phòng Khúc Xạ L1-027 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
56 Máy đo khúc xạ tự động TOPCON RM800 1 TOPCON 463800 2016 Phòng Khúc Xạ L1-031 Sử dụng tốt Cty Phát Triển
57 Gọng thử kính 3 Phòng Khúc Xạ L1-034 Sử dụng tốt
58 Máy đo thử độ tròng kính Auto Lens Mater Tomey TL100 1 TOMEY 524509 2016 Phòng Khúc Xạ L1-035 Sử dụng tốt 20/10/2015 Cty Thành Công
59 Máy khám sinh hiển vi A.R.C Laser SL PCL3 1 A.R.C A747-0913 2016 Phòng Khám L2 L2-001 Sử dụng tốt 09/04/2015 Cty Việt Mỹ
60 Máy phun sương khử trùng AEROSEPT 100VT 1 AEROSEPT A1V-4371 2013 Phòng Khám L2 L2-002 Sử dụng tốt 13/06/2013 lầu 3 chuyển xuống
61 Họp đèn đo khúc xạ 1 Phòng Khám L2 L2-003 Sử dụng tốt
62 Máy theo dõi bệnh nhân Mindray VS900 1 MINDRAY FV42001126 2013 Phòng Mổ Lầu 3 L3-004 Sử dụng tốt 10/03/2014
63 Sinh hiển vi phẩu thuật Zeiss OPMI Lumera I F170 1 CARL ZEISS 6633127713 2022 Phòng Mổ Lầu 3 L3-007 Sử dụng tốt 29/03/2022 Cty Sang Pharma/ Carl Zeiss VN
64 Bàn mổ điện Plantech OPTB 500 2 PLANTECH 2013 Phòng Mổ Lầu 3 L3-008 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
65 Bàn mổ điện Plantech AAT 1 ASAMY 2022 Phòng Mổ Lầu 3 L3-009 Sử dụng tốt 02/02/2022 Cty TATA VN
66 Monitor theo dõi bệnh nhân 1 Bionet 2022 Phòng Mổ Lầu 3 L3-010 Sử dụng tốt 24/10/2022 Cty TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT
67 Máy phẩu thuật phaco Alcon CENTURION 1 ALCON 1802843201X 2018 Phòng Mổ Lầu 3 L3-012 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon/DKSH
68 Máy hút đàm Yuwell 7A-23B 1 YUWELL 00010 Phòng Mổ Lầu 3 L3-019 Sử dụng tốt
69 Máy hút ẩm 1 HARISON HD-45BE 2021 Phòng Mổ Lầu 3 L3-017 Sử dụng tốt
70 Tủ sấy tiệt trùng Memmert 53 Lít 1 MEMMERT 2013 Phòng Mổ Lầu 3 L3-020 Sử dụng tốt
71 Bồn rửa tiệt trùng chạm gối SSS-111 1 2013 Phòng Mổ Lầu 3 L3-021 Sử dụng tốt 22/10/2013
72 Máy khám sinh hiển vi SL-ZOOM 1 ITALIA 0104233 2013 Phòng Khám Lasik L4-001 Sử dụng tốt
73 Máy OPSCAN Wave Light Alcon OCULYZER II 1 ALCON 1021-1-827 2017 Phòng Khám Lasik L4-002 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
74 Laptop FUJJITSU 3 FUJJITSU 2017 Phòng Khám Lasik L4-003 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
75 Hệ thống máy mổ Lasik Wave Light Excimer EX500 1 ALCON 1016-2-1227 2017 Phòng Mổ Lasik L4-004 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
76 Hệ thống máy mổ Lasik Ziemer FEMTO LDV Z8 1 ZIEMER FLM4130 2020 Phòng Mổ Lasik L4-005 Sử dụng tốt 27/10/2023 Cty Việt Can
77 Hệ thống Contoura đồ giác mạc Alcon Allegro Topolyzer Vario 1 ALCON 1029111197 2019 Phòng Khám Lasik L4-006 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
78 Máy tạo vạt MORIA 1 MORIA 8231 2017 Phòng Mổ Lasik L4-007 Sử dụng tốt 27/10/2023 Cty Việt Mỹ
79 Máy Server FUJITSU Wave Light Excimer EX500 1 FUJJITSU 2017 Phòng Mổ Lasik L4-008 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
80 Bộ lưu điện dự phòng PowerVar-Security Plus For Wave Light 1 POWERVAR 2013 Phòng Mổ Lasik L4-009 Sử dụng tốt 27/10/2023 Alcon DKSH
81 Ghế điện nằm ( chuẩn bị trước Lasik) 1 2013 Phòng Mổ Lasik L4-010 Sử dụng tốt 27/10/2023
82 Máy hút ẩm HARISON HD-45B 2 HARISON 2017 Phòng Mổ Lasik L4-011 Sử dụng tốt
83 Máy hấp khí nhanh Statim 2000 E 1 SCICAN 110422F00009 2022 Phòng Mổ Lasik L4-012 Sử dụng tốt TMDV Thiết Bị Kỹ Thuật Sài Gòn
84 Máy đo độ tương phản VECTOR VISION CSV 100 + Remote 1 VISION 2014 Phòng Khúc Xạ L4-013 Sử dụng tốt
85 Bộ bàn ghế khám khúc xạ Plantech CS-01 1 PLANTECH 2013 Phòng Khúc Xạ L4-015 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
86 Máy đo khúc xạ và bán kính giác mạc CANON RK-F2 1 CANON 300368 2013 Phòng Khúc Xạ L4-016 Sử dụng tốt 13/06/2013 Cty Thành Công
87 Bàn đặt máy đo khúc xạ CANON RK-F2 1 CANON Phòng Khúc Xạ
88 Máy đo khúc xạ tự động TOPCON RM 8900 1 TOPCON 4265669 2013 Phòng Khúc Xạ L4-017 Sử dụng tốt Cty Phát Triển
89 Bàn đặt máy đo khúc xạ tự động TOPCON RM 8900 1 TOPCON 167502 Phòng Khúc Xạ
90 Máy đo bề dầy giác mạc Pachy TOMEY SP100 1 TOMEY 330403 2013 Phòng Khúc Xạ L4-018 Sử dụng tốt 13/06/2013 Cty Thành Công
91 Máy phẩu thuật phaco Alcon INFINITI 1 ALCON 1301977401X 2013 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-004 Sử dụng tốt Cty Phát Triển
92 Máy phun sương khử trùng LAVITEC 1 LAVITEC ALFASOL 2013 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-009 Sử dụng tốt
93 Kính sinh hiển vi phẩu thuật Calisto Eye OPMI LUMERA 700 ZEISS 1 CARL ZEISS 6634145736 2018 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-001 Sử dụng tốt Cty Sang Pharma/Carl Zeiss VN
94 Kính sinh hiển vi phẩu thuật LUMERA I 1 CARL ZEISS 6633126116 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-002 Sử dụng tốt Cty Sang Pharma/Carl Zeiss VN
95 Hệ thống phẩu thuật đáy mắt Alcon Constellation Vision 1 ALCON 1703460101X 2018 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-003 Sử dụng tốt 29/12/2017 Alcon DKSH
96 Đèn phẩu thuật Halogen 4 bóng 1 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-005 Sử dụng tốt
97 Monitor theo dõi BN SPO2 BM3 1 BIONET D1R1100033 2018 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-006 Sử dụng tốt 02/05/2018 Cty y tế Việt Nhật
98 Máy áp lạnh CE2000 1 2018030005 2018 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-007 Sử dụng tốt 09/06/2018
99 Bàn mổ điện Plantech 2 PLANTECH Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-008 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
100 Máy hấp khí nhanh Statim 2000 Scican 1 SCICAN 100718E00001 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-011 Sử dụng tốt 18/09/2013 Cty Việt Mỹ
101 Nhãn áp Goldman R900 1 OPTILASA A00948 2015 Sử dụng tốt
102 Máy hấp khí nhanh Statim 5000 Scican 1 SCICAN 1321137L00001 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-012 Sử dụng tốt 20/09/2013 Cty Việt Mỹ
103 Máy hút dịch 1 Yuwell 00180 2022 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-015 Sử dụng tốt 27/10/2023
104 Máy hút ẩm HARISON HD-45BE 1 HARISON 2022 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-016 Sử dụng tốt 27/10/2023
105 Bồn rửa tay tiệt trùng 1 2013 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-010 Sử dụng tốt 22/10/2013
106 Máy sốc tim TEC-5631 1 NIHON KOHDEN 16560 2022 Phòng mổ đáy mắt-Phaco VIP L5-013 Sử dụng tốt 19/05/2022 CTY Thiết bị y tế Y Nhật
107 Máy khám sinh hiển vi Topcon SL-3G 1 TOPCON 3702734 2015 Phòng Khám VIP L6-001 Sử dụng tốt 14/01/2015 Cty Phát Triển
108 Máy khám sinh hiển vi HAAG STREIT BD900 1 HAAG STREIT 03928 2015 Phòng Khám VIP Chuyên Gia L6-002 Sử dụng tốt 16/10/2015 Cty Thành Công
109 Cặp thước Parent 1 2015 Phòng Khúc Xạ L6-008 Sử dụng tốt
110 Đèn soi bóng đồng tử Weigh Allych 1 Weigh Allych 2015 Phòng Khúc Xạ L6-007 Sử dụng tốt
111 Máy đo nhãn áp tự động Canon TX-20P 1 CANON 300649 2015 Phòng Khúc Xạ L6-003 Sử dụng tốt 27/05/2015 Cty Thành Công
112 Bộ bàn ghế khám khúc xạ Plantech CS-04 1 PLANTECH 2015 Phòng Khúc Xạ L6-004 Sử dụng tốt Cty Việt Mỹ
113 Máy chiếu thị lực TOPCON ACP8 + Remote 1 TOPCON 1435926 2015 Sử dụng tốt Cty Phát Triển lưu kho lầu 7
114 Camera ghi hình Watec theo máy HAAG STREIT 1 WATEC W145P11698 2015 Sử dụng tốt
115 Bàn đặt máy khám sinh hiển vi HAAG STREIT BD900 1 TOPCON 02075 2015 Sử dụng tốt
116 Bàn đặt máy đo nhãn áp Canon TX-20p 1 TOPCON 01611155
117 Máy đo khúc xạ tự động Topcon KR-800S 1 TOPCON 4850361 2015 Phòng Khúc Xạ L6-006 Sử dụng tốt 31/07/2015 Cty Phát Triển
118 Cặp kính trụ chéo 1 2015 Phòng Khúc Xạ L6-009 Sử dụng tốt
119 Hộp thử kính INAMI 1 2015 Phòng Khúc Xạ L6-010 Sử dụng tốt
120 Giọng thử kính 1 2015 Phòng Khúc Xạ L6-011 Sử dụng tốt
121 Máy Laser SLT TANGO ELLEX 1 ELLEX TG2549 2015 Phòng Laser + OCT L6-012 Sử dụng tốt 20/10/2015 Cty Thành Công
122 Bàn đặt máy Laser SLT TANGO ELLEX 1 ELLEX 024850
123 Bàn đặt máy OCT 3D-OCT-1-Maestro 1 TOPCON
124 Máy đo công suất TTT IOL Master 700 1 CARL ZEISS 1191849 2018 Phòng OCT L6-014 Sử dụng tốt 25/07/2018 Cty Sang Pharma/ Carl Zeiss VN
125 Bàn đặt máy đo công suất TTT IOL Master 700 1 CARL ZEISS 1191850 2018 Sử dụng tốt
126 Máy chụp hình đáy máy FO CANON CR-2 Plus AF 1 CANON 110035 2015 Phòng Tiểu Phẩu FO L6-015 Sử dụng tốt 27/05/2015 Cty Thành Công
127 Máy siêu âm AB Nidex Echoscan US 4000 1 NIDEX 41385 2017 Phòng Siêu Âm L6-017 Sử dụng tốt 06/08/2018 Việt Can lầu 6 phòng siêu âm
128 Bàn đặt máy chụp hình đáy máy FO CANON CR-2 Plus AF 1
129 Máy chụp cắt lớp OCT ZEISS CIRRUS HD-OCT 500 1 CARL ZEISS 500-21719 2015 Phòng Siêu Âm L6-016 Sử dụng tốt 30/06/2015 Cty Sang Pharma/ Carl Zeiss VN
130 Máy hấp khi MEDICAL SE-46 1 KOREA 2015 Phòng Thanh Trùng L8-003 Sử dụng tốt 27/10/2023 Bảo Minh
131 Máy hấp khí tiệt trùng MEDICAL 1 Ấn Độ MDS/684/22-23 2022 Phòng Thanh Trùng L8-004 Sử dụng tốt 22/06/2022 CTy Gas VN
132 Máy hấp khi SKS-MEDICAL STERIPIA 35/45 1 KOREA 2015 Phòng Kho L7-001 hư lưu kho Bảo Minh
133 Máy hấp, nồi hấp y tế SA-450 ABK 1 Quang Anh 100920015-001 2014 Phòng Thanh Trùng L8-002 Sử dụng tốt Cty Quang Anh Máy 2