BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM

BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM

BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM

BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM

BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM
BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO PHƯƠNG NAM
Email: bvmatphuongnam360@gmail.com
Hotline: 0979 79 72 79
Đặt lịch khám: (028) 1081


Cơ sở vật chất

BVPhuongnam1 BVPhuongnam1
BVPhuongnam2 BVPhuongnam2
BVPhuongnam3 BVPhuongnam3
BVPhuongnam4 BVPhuongnam4
BVPhuongnam5 BVPhuongnam5
BVPhuongnam6 BVPhuongnam6
BVPhuongnam7 BVPhuongnam7
BVPhuongnam9 BVPhuongnam9
BVPhuongnam10 BVPhuongnam10
BVPhuongnam11 BVPhuongnam11
Tags
viêm kết mạc | viêm giác mạc | bệnh đau mắt đỏ | đục thuỷ tinh thể | nhược thị | loạn thị | cận thị | viêm bờ mi mắt | mắt lác | mắt lé | viễn thị | bệnh khô mắt | bệnh đau mắt hột | cườm mắt | viêm võng mạc | viêm dây thần kinh thị giác | teo dây thần kinh thị giác |
Gọi điện SMS Chỉ Đường